EQUALIZERESPOLO.HU

világító equalizeres fénypólók széles választékban

Webhelyfordító


Keresés

Használati feltételek

Köszjük, hogy meglátogatta a Honlapunkat! Kérjük olvassa el figyelmesen jelen dokumentumot, mivel a honlap látogatóinak korlátozás és fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket. A Használati feltételeket időről időre módosíthatjuk. A változások közzététele a Honlapon történik, amely változások a közzététellel azonnal hatályossá válnak. A Honlap használata esetén javasoljuk rendszeresen ellenőrizni a Használati feltételek esetleges módosítását.

Szerzői jog
A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak a honlap üzemeltetőjének – a továbbiakban: Üzemeltető – előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása  csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával az Üzemeltető rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.

A honlapon található fotók csak kiadványszerkesztés céljára használhatók fel. A honlapon található fotók kiadványszerkesztés céljára történő sokszorosítása és/vagy elektronikus módosítása esetén a következőképpen fel kell tüntetni a szerzői jogot: „© [év] www.equalizerespolo.hu   Minden jog fenntartva.” Az utánnyomás díjmentes, az anyagokról azonban irattározás céljára másolatot kérünk.

A használati feltételek frissítése
A honlap üzemeltetője a weblapon közzétett információkat közszolgáltatásként bocsátja a látogatók rendelkezésére, és fenntartja a jogot a tartalom előzetes bejelentés nélküli módosítására. A honalp üzemeltetője nem vállal felelősséget a közölt információk pontosságáért, teljességéért és /vagy a tartalom megbizhatóságáért. Erre az oldalra a belépés, valamint az oldal megtekintése is az alább ismertetett használati feltételek elfogadását jelenti.

A felelősség kizárása
A honlap tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Bár a honalp üzemeltetője mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, továbbá nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az erről a honlapról elérhető weboldalak tartalmáért. A honlap üzemeltetője továbbá nem tartozik felelősséggel a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, a honlap használata vagy letöltés során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat
a. A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmaznak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát a partyweb.hu nem ismeri. A partyweb.hu mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.
b. A honlapról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel, ideértve az ott található oldalakon közölt tartalmakat, az ott eladásra kínált termékek értékesítését és az ezzel kapcsolatos rendeléseket.
c. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz vagy személyhez fűződő jog sérelmét.
d. Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem a honlap üzemeltetője és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.

Általános jognyilatkozat
A honalp üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapjai vírusmentesek legyenek, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy dokumentumok vagy adatok letöltése előtt mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusírtó használatával).
A honlap üzemeltetője nem kezeskedik azért, hogy a partyweb.hu honlapján kínált szolgáltatások hiányosságoktól vagy hibáktól mentesek, illetve mindig elérhetők lennének.

A Honlaphoz való hozzáférés korlátozása vagy megtagadása a Használati feltételek megsértése következtében
A jelen Használati feltételek megsértése, különösen a Honlap vagy egyes részeinek jogosulatlan használata, a Honlaphoz való hozzáférés korlátozását vagy megtagadását vonhatja maga után.

A Honlap Üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a Honlapot illetve annak tartalmát bármikor bármely okból kifolyólag megváltoztassa, letiltsa, vagy működését végleg beszüntesse.

Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége
Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.